Ask Question x

Ask a Question


Call Us x
+91 - 888 856 7456
Find Us x

Address

Dr. Bipin B. Vibhute ,

1st floor Sahyadri multispecialist hospital , Karve road , erabdawane deccan gym khana, Maharashtra , 411004

Clinic Timing:10:30AM - 7:30PM | Sunday Closed

Book An Appointment x

Book An Appointment

Meet Our Expert Team - Dr. Bipin Vibhute
  • Upper Basement Sahyadri Multispeciality
    Hospital, Karve Road,Deccan Gymkhana, Pune-04
Select Page

Our Team

Our team’s initiative born out of a passion to provide high-quality, transparent, affordable and comprehensive care for liver disorders to patients. We follow a team-based approach and work with a commitment to excellence and high ethical standards.
Liver & Multiorgan Transplantation & GI surgery
Liver & Multiorgan Transplantation & GI surgery
Gastroenterologist & Hepatologist
Support Staff

Book An Appointment

Reviews  All Reviews

Sushant Pawar

नियती ने थट्टा केली आणी आमच्या परिवारावर तीन महिन्यात दुसरा मोठा आघात झाला. बाबांना आधीच कॅन्सर सारखा भयावह आजार झाला व त्याचे उपचार पुण्याला सुरूच होते आणी माझी तब्येत अचानक कुठल्याही प्रकारची लक्षण नसतानाही एकदम गंभीर झाली. रिपोर्ट्स बघुन वाटलं आता बायकोचे कुंकु आणी...

Shantaram Baviskar

देव मानुस श्री . विभुते सर आम्ही सौ.वैशाली हीस काविळ चा इलाज करण्यासाठी जळगाव येथे खाजगी दवाखान्यात अँडमिट केले गेले .त्या अगोदर सुध्दा वैद्यकीय इलाज सुरूच होते.परन्तु जळगाव येथील डॉक्टरांनी सौ वैशालीचे लिव्हर ड‌ डॅमेज झाल्याचे सांगितले व आमचे सर्व कुटुंबावर दुःखाचे...

Yuvraj Chavan Yavatmal

मी श्री. विनोद धर्मा चव्हाण माझा मुलगा वय ७ वर्षाचा चि. युवराज विनोद चव्हाण गेल्या ५ वर्षापासून लिव्हर या आजाराने ग्रस्त होता. आम्हाला लिव्हर शस्त्रक्रिया करावयाची होती. आमची उपचार प्रक्रिया नागपूर, नांदेड, हैद्राबाद या ठिकाणी करण्यात आली होती. पण आमची आर्थिक...

Sanjay Gaikwad Nagar

हितगुज मी अन माझे लिव्हर, एकदा हितगुज करत होतो निरोगी आयुष्याचे, स्वप्न मनी गुंफत होतो मी अन माझे लिव्हर, एकदा हितगुज करत होतो साथ देणार आयुष्यभर आणाभाका खात होतो, मी अन माझे लिव्हर, अशात लिव्हरच्या कुशीत वेदनांचा वादळ येतं आरोग्याचा सुंदर बंगला पत्यासारखा उडवत नेत मी...

Book An Appointemnt

Ask a Question


Ask a Question


Ask a Question